"Anugerah jenama pilihan pelanggan 2022 oleh The World Muslimpreneur"

"Anugerah jenama pilihan pelanggan 2022 oleh The World Muslimpreneur"

halo delivery terpilih menerima anugerah Consumer Choice Brand dari The World Muslimpreneur.Menjujung kasih kepada  Tuan Yang Terutama Tun Seri Setia Dr. Haji Ali Bin Mohd Rustam, Yang Di-Pertua Negeri Melaka kerana sudi menyampai anugerah tersebut kepada halo delivery.